Categories : Sex Việt Views : 1 248 230 Submitted : 1 năm trước Submitted by :

Qua mặt vợ để chơi em gái gọi xinh đẹp

Qua mặt vợ để chơi em gái gọi xinh đẹp

Đàn ông luôn có lòng tham và nhu cầu về tình dục, nên mỗi người vợ không là chưa đáp ứng nhu cầu tình dục của anh ta. Nên anh này cũng như thế thấy gái xinh là tít mắt luôn lén lút đi nhà nghỉ, qua sự kiểm soát của vợ, để chịch gái.

[X]